در دفاتر مختلف برای اینکه قسمتی از فضا را جدا کنند ، از پارتیشن های دوجداره استفاده می شود ، در واقع هدف مدیران از استفاده پارتیشن های به دلیل جداسازی به عنوان یک دیوار برای فضا می باشد. در این وضعیت ها مدیران شرکت سعی می کنند که از محل کار در کوتاه ترین زمان بهترین بهره برداری و استفاده بهینه را برای کارمندان فراهم نمایند.